foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7
foto8
foto9

20181126 143854m26. novembrī Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrā norisinājās neformāla tikšanās “Kafija ar politiķiem”, kur kopumā 60 jauniešu no Ludzas, Kārsavas, Zilupes un Malnavas tikās ar Ludzas novada deputātiem Eleonoru Obrumāni, Edgaru Mekšu, Aivaru Meikšānu un bijušo deputātu Fridiju Bokišu.

„Kafija ar politiķiem” ir īpaši organizēta un sagatavota pēcpusdiena, kurā pie kafijas un tējas tasēm satiekas jaunieši un lēmumu pieņēmēji, lai pārrunātu kādu noteiktu tematu, uzklausītu viens otra viedokli un kopā radītu jaunas idejas, vai meklētu risinājumus jau esošām problēmām.

Jaunieši kopā ar deputātiem diskutēja par dažādām tēmām:

  • Sociālā riska problēmas jauniešu vidū.

(Alkohols, narkotikas, klaiņošana, pasivitāte. Kādi risinājumi? Kurš ir atbildīgs par to!?).

  • Jauniešu līdzdarbošanās novadā un tā sabiedriskajos procesos. (Kāpēc jauniešiem iesaistīties biedrības darbā, kāpēc jaunietim jāveic brīvprātīgais darbs, kas veicina jauniešu dalību biedrībā, kā attīstīt brīvprātīgā darba kustību novadā u.c.);

  • Jaunatnes politika novadā.

(Ko es darītu savādāk jaunatnes politikas īstenošanā novadā, kas pietrūkst, ko jāuzlabo, kā novada domei būtu jāatbalsta darbs ar jaunatni pilsētā, kādas prioritātes, ko varētu darīt u.c.);

  • Informācijas aprite.

(Kur jaunieši  iegūst informāciju par notiekošajām aktualitātēm  novadā, informācija par jauniešu iespējām, kultūras aktivitātēm. u.c. Kur Tu labprāt sekotu līdzi jaunumiem?)

  • Ko tu vēlētos redzēt savā novadā?

(Brīva izvēle uzrakstīt idejas, ko Tu vēlētos redzēt savā novadā.)

Par vienu no nozīmīgākajām prioritātēm jaunieši atzina sociālā riska problēmu, ka jauniešiem nepieciešamas lielākas iespējas, kur lietderīgi un aktīvi pavadīt savu brīvo laiku.

Kopumā tikšanās galvenā atziņa it visos jautājumos – šāda veida tikšanās ir nepieciešamas, tās ir jārīko un biežāk, jo ikdienas steigā un darbos ir grūti vienam otru saprast un sadzirdēt, taču nepiespiestā un mierīgā gaisotnē pie kafijas tases sarunas raisās daudz citādāk, viennozīmīgi – patīkamāk abu pušu pārstāvjiem.
Īpašs paldies jāsaka arī visiem cilvēkiem, kuri palīdzēja, lai šis pasākumus noritētu pilnvērtīgi. Paldies visiem jauniešiem un deputātiem, kas piedalījās pasākumā, kā arī Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciālistei Solvitai Binovskai, Ludzas BJC direktorei Eleonorai Obrumānei un visiem BJC darbiniekiem, kas palīdzēja visos tehniskajos jautājumos.
Diskusija tika īstenota projekta  “Civis novus” ietvaros  (finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” atbalstu). Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un reģiona pašvaldībām īsteno projektu “Civis novus” .

Rakstu sagatavoja:

Arnis Krancāns

Pasākuma moderators

20181126 143841m 20181126 153417mm

© 2020 Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs.