foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7
foto8
foto9

87955660 3206524889381344 792761442838249472 oŠī gada 22. februārī biedrības Latvijas Mazpulki biedri tikās ikgadējā konferencē, kuras šī gada tēma bija "Mūsu pēdas šodien". Ludzas novadu pārstāvēja 752. Ludzas mazpulka dalībnieks Dāvids un Pildas mazpulka vadītāja Daina.

Konferences laikā biedrības padomes priekšsēdētāja konferences dalībniekus iepazīstināja ar biedrības paveikto iepriekšējā gadā, tika sniegts ziņojums par līdz šim realizētajiem projektiem. Tāpat tika sniegts ieskats šī gada aktuālajos projektos un aktualitātēs. Noslēdzoties ievada daļai konferences dalībnieki dažādās darba grupās devās izzināt ar vidi saistītos jautājumus, bet vadītāji detalizētāk tika iepazīstināti ar šī gada aktuālajiem un prioritārajiem biedrības projektiem, piemēram, šogad mazpulcēniem būs iespēja iepazīt un izpētīt, kādas bieži sastopamas puķes zied viņu tuvējā pļavā. Vēl viens projekts, kurš ir saistīts ar tehnisko jaunradi, ir koka pašgājējauto konstruēšana, un šo auto jau pirmais starts ir gaidāms biedrības sporta spēļu laikā, kuras šogad tiek plānotas divu dienu garumā.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados arī šogad aktīvākajiem un apzinīgākajiem mazpulcēniem tiek piedāvata iespēja piedalīties sēklas bankas atjaunošanā. Kā jau katru gadu visi tiek gaidīti arī lielajos mazpulku pasākumos un aizdomāties, ko mēs atstājam aiz sevis.

Papildus informācija par biedrību Latvijas mazpulki un tās piedāvātajām aktivitātēm ir pieejama biedrības mājaslapā un sociālo tīklu kontos.

Pedagogs Daina Novika

© 2020 Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs.