foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7
foto8
foto9

Š.g. 4.oktobrī Ludzas novada pašvaldības zālē notika informatīvais IZM izbraukuma seminārs jaunatnes politikas attīstības veicināšanai vietējā līmenī ar mērķi veikt skaidrojošo darbu pašvaldībās, sniedzot padziļinātu atbalstu tām pašvaldībām, kur darba ar jaunatni sistēmas izveide vēl nav uzsākta, un ar labajiem piemēriem skaidrojot ieguvums pašvaldībai, sekmējot vietējā darba ar jaunatni attīstību.

Uz tikšanos bija aicināti pašvaldības darbinieki, deputāti, pārstāvji no skolām, kā arī pagastu tautas namu vadītāji.

Tikšanās laikā tika diskutēts par jaunatnes politiku gan valstī, gan Ludzas novadā. A.Brinkmane stāstīja par labajiem piemēriem un dalījās pieredzē, jo, kā atzīmēja Alma, tad „...Darbs ar jaunatni nav tikai jauniešu lietderīgā brīvā laika iespēju nodrošināšana, bet atsevišķa svarīga politikas nozare, kas ietekmē visas sabiedrības labklājību un drošību ilgtermiņā...”

Seminārs tika organizēts Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam ietvaros.

S.Binovska,

Jaunatnes lietu speciāliste

© 2020 Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs.