foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7
foto8
foto9

foruma teatris11Sadarbībā ar biedrību Eurofortis, 1. un 2. februārī Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrā norisinājās foruma teātra pasākums.

Pirmajā dienā jaunieši apguva šo teātra žanru, kurā visas izrādes ir unikālas, interaktīvas, un cilvēki, kas tajās piedalās, arī reālajā dzīvē saskaras ar apskatīto problēmu, jaunieši atklāja viņuprāt aktuālākās problēmās sabiedrībā, un, ietekmējoties no tām, radīja foruma teātra izrādi. Otrajā dienā izrāde tika rādīta plašākam skatītāju lokam. Teātra pirmā daļa tika iestudēta un tā atklāja kādas problēmas attīstību un nelāgo iznākumu, bet otrajā daļā ainas tika spēlētas vēlreiz, kurās skatītāji un aktieri sadarbojās, lai kopīgi meklētu risinājumu kādai sabiedrībā nozīmīgai problēmai.

Ligita Karvele

foruma teatris22 foruma teatris33

© 2020 Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs.