foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7
foto8
foto9

Kā jau ierasts katru gadu, 11. novembrī Ludzas Tautas namā notiek Lāčplēša dienai veltīts koncerts, ko organizē Ludzas novada Bērnu un jauniešu cetrs. Tā ir lieliska tradīcija, kad pēc skaista lāpu gājiena visi dodas uz Ludzas TN, lai baudītu svētku koncertu, kur uzstājas Ludzas pilsētas amatiermākslas kolektīvi. Šis koncerts kolektīviem ir īpašs, jo lielākajai daļai tā ir pirmā uzstāšanās šajā darba sezonā.  

Koncertā uzstājās- Ludzas pilsētas ģimnāzijas kolektīvi (deju kolektīvs “Žiks” 4.-5.klase (vadītāja Ļ.Šantare), un 7.-9.klase (vadītāja E. Romanovska). Soliste Elīna Točelovska  (skolotāja Aina Kairova)

Ludzas Mūzikas pamatskolas deju kolektīvs "Atvasītes" 3.-4.klase (vadītāja S.Stapule)

Ludzas TN kolektīvi : jauktais koris "Austrumstīga" (diriģentes L.Grietāne, E. Podoļeca),

vidējās paaudzes deju kolektīvs "Reizē" un senioru deju kolektīvs "Atvasara" (vadītāja S.Stapule)

Ludzas novada Bērnu un jauniešu centru pārstāvēja: mūsdienu deju grupas "Fouette" un " Petit" (vadītāja Oksana Štrauha), deju kolektīvs "Žeperi"5.-6. un 7.-9.klašu grupas (vadītāja S.Stapule), popgrupas "Cielaviņa" (vadītāja L.Greitāne) un popgrupa "Spices" (vadītāja E.Podoļeca)

Paldies koncerta dalībniekiem, skatītājiem īpašs paldies par aplausiem un pilno zāli!

Pedagogs Sarmīte Stapule

© 2020 Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs.