foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7
foto8
foto9

1Augusta beigās Ludzas novada izglītības iestāžu pedagogi un bērni apmeklēja “Franciska Skorinas dienas 2019” pasākumus Ludzas sadraudzības pilsētā Polockā (Baltkrievijas Republika).

Ludzas novada BJC deju kolektīvs “Žeperi” ar skaistiem priekšnesumiem kuplināja svētku atklāšanas un noslēguma koncertus. Skolēniem no Ludzas pilsētas ģimnāzijas un Ludzas 2.vidusskolas bija iespēja piedalīties un apmeklēt daiļlasītāju konkursu, pārbaudīt savu erudīciju intelektuālajās spēlēs, iepazīties ar jauniešu iniciatīvu projektiem un pilsētas svētku ietvaros iesaistīties radošajās aktivitātēs, kuras organizēja Polockas jaunieši. Svētku ietvaros Ludzas novadpētniecības muzejs prezentēja mūsu pilsētu ar ceļojošo izstādi “Pilsēta ar skatu uz ezeru”.

Pārstāvji no izglītības iestādēm E.Obrumāne, I.Kalverša, S.Stapule (Ludzas novada BJC), Dz.Razumejeva (Ludzas pilsētas ģimnāzija), S.Mackāne (Ludzas 2. vidusskola) iepazinās ar Polockas interešu izglītības iestādēm, to darba organizācijas formām.

Pieredzes brauciena laikā gūtās atziņas un idejas iedvesmoja pedagogus un audzēkņus jaunajam darba cēlienam. Polockas kolēģi atbildes vizītē Ludzā ieradīsies š.g. oktobrī.

Ludzas novada BJC direktore

E.Obrumāne

© 2021 Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs.