foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7
foto8
foto9

februaris 087 40

februaris

Š. g. 23. februārī Rēzeknē notika VISC rīkotais Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo ansambļu un popgrupu festivāls - konkurss ,,No baroka līdz rokam”.

Ludzas novada Bērnu un jauniešu centru konkursā pārstāvēja popgrupa ,,Rozīnītes šokolādē” (vadītāja Vija Pavlovska). ,,Rozīnītes šokolādē” izturēja skarbu konkurenci un 18 Latgales reģiona popgrupu vidū izcīnīja 1. pakāpes diplomu!

Grupā dzied Elīna Kivliša, Arina Afanasjeva, Alise Puzāne, Jana Strode, Darina Moļanova, Kate Vidiņa.

Vija Pavlovska

© 2019 Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs.