foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7
foto8
foto9

Uzņēmējdarbība

Pulciņš "UZŅĒMĒJDARBĪBA"

Pedagogs Inese Gorbunova

                Ludzas pilsētas ģimnāzijas pamatskolas un vidusskolas klašu skolēniem tiek piedāvāta iespēja darboties skolēnu mācību uzņēmumā. Skolēnu mācību uzņēmums (SMU) ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs. SMU mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē – skolēni ražo un pārdod preces vai pakalpojumus. SMU nav juridiska statusa – tos pārstāv Junior Achievement  Latvija un skola. Šīs programmas mērķis ir jaunas uzņēmēju paaudzes un nozares ekspertu izglītošana, mācību procesā sasaistot teorētiskās zināšanas ar praksi.

© 2019 Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs.