foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7
foto8
foto9

bjkCien. interešu izglītības iestāžu pedagogi!

1. Saskaņā ar 2020.gada 12.marta Ministru kabineta ārkārtas sēdes lēmumu par ārkārtējās situācijas noteikšanu valstī NO 13. MARTA LĪDZ 14. APRĪLIM TIEK PĀRTRAUKTAS XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku atlases skates, konkursi, kopmēģinājumi un citi pasākumi. Turpmākā informācija par skatēm pēc minētā perioda, kā arī par pārcelto skašu norisi sekos.

2. Rīkojuma punkts 4.4. nosaka pārtraukt visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības mācību procesu (treniņu, sacensību un mēģinājumu) norisi. Ludzas novada BJC pedagogi strādā attālināti, veicot metodisko un radošo darbu savā jomā. Lūdzam informēt vecākus un pulciņu audzēkņus. Lūdzam izturēties atbildīgi, ievērot ieteikumus ārkārtējās situācijas laikā.

Ludzas novada BJC direktore
E.Obrumāne

© 2020 Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs.