foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7
foto8
foto9

Šodien vārda dienu svin: Lauris, Norberts | rītdien: Olita, Rita, Vita

book icon books in various angles vector 21995282Noslēdzies Ludzas, Ciblas un Zilupes strarpnovadu skatuves runas konkurss. Šogad tas notika neierastā – digitālā formātā. Dalībnieki savus priekšnesumus žūrijas komisijai iesūtīja video formā. Konkursā piedalījās 41 audzēknis. Vislielākā atsaucība bija 2. – 3. klašu un 4. – 5. klašu grupā, tradicionāli mazāks skolēnu skaits bija 7. – 9. klašu un vidusskolas grupā.

Klausoties konkursantu priekšnesumus, žūrija vērtēja jaunā skatuves runas meistara domas atklāsmi, dikciju un artikulāciju. Svarīgs vērtēšanas kritērijs bija arī repertuāra atbilstība runātāja vecumam un personībai. Video formātā ierakstītam priekšnesumam ir gan priekšrocības, gan arī savi trūkumi – ir iespēja vairākkārt ierakstīt priekšnesumu un izvēlēties labāko, bet trūkst vizuālā kontakta ar klausītājiem. Svarīgi parūpēties arī par atbilstošu telpu un fonu. 

Dalībnieku priekšnesumus vērtēja Sandra Vorkale, Ludzas J.Soikāna mākslas skolas direktore, Marika Čerņavska, kustību pulciņa pedagoģe, Svetlana Rimša, teātra studijas “Pepilota” vadītāja. 

Saskaņā ar žūrijas vērtējumu, iegūti tikai augstākās, I un II pakāpes diplomi.

Augstākās pakāpes diplomu saņēma:

  • Estere Poikāne, Ludzas Mūzikas pamatskola, 2.b klase, pedagogs Jana Andrejeva.
  • Amina – Adelina Mežecka, Zilupes vidusskola, 3.klase, pedagogs Jekaterīna Kozlova.
  • Viktorija Kozlovska, Ludzas Mūzikas pamatskola, 3.a klase, pedagogs Aina Petrovska.
  • Sofija Strazda, Ludzas pilsētas ģimnāzija, 3.a klase, pedagogs Rita Bogomola.
  • Ilva Petrovska, Ludzas Mūzikas pamatskola, 4.klase, pedagogs Aina Petrovska.
  • Justīne Oščenkova, Ludzas pilsētas ģimnāzija, 5.c klase, pedagogs Vanda Žulina.
  • Romans Borisenko, Ludzas 2.vidusskola, 5.klase, pedagogs Svetlana Andruškeviča.


Marika Čerņavska saka: ‘’Esmu gandarīta, ka skatuves runas konkurss, kaut virtuālajā vidē, notika arī pandēmijas apstākļos. Šis ir lielisks piemērs, kā var nodrošināt tradīcijas nepārtrauktību, apzināt skolēnu talantus un attīstīt tos arī ārkārtas situācijā. Paldies pedagogiem, vecākiem un pašiem dalībniekiem par rūpīgo gatavošanos un  par izdomu filmēšanas apstākļu izveidē. Dažs dalībnieks palika prātā ar ļoti spēcīgām intonācijām, cits - ar aizkustinošu stāstu, vēl cits - ar sirsnīgu un drosmīgu skatienu, vēl kāds - ar skaistu mežu fonā. Aicinu pati sevi kā žūrijas locekli un arī skolotājus un vecākus apzināties - pats svarīgākais šajā konkursā ir pats audzēkniss, viņa personība, intereses, temperaments, vecumposms, kas var atklāties caur trāpīgi izvēlētu tekstu un arī caur darba stilu, kurā vieta ir paša audzēkņa viedoklim un motivācijai. Jo spēcīgāka šī motivācija būs, jo uzrunājošāks un pēc būtības vērtīgāks būs darbs. ‘’


Paldies skolēniem par drosmi, skolotājām par iedrošināšanu, vecākiem par atbalstu! 

Īpašs paldies dalībniekiem vidusskolas grupā par uzticību konkursam un skatuves runas tradīciju nepārtrauktības nodrošināšanu novadā!

Ivita kalverša,Ludzas novada BJC direktores vietniece

Noderīgas saites

eklase logo

 gimnazija2

ludzasnovads2

 

 

© 2021 Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs.