foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7
foto8
foto9

122Kārsavas, Ciblas, Zilupes un Ludzas skolēnu deju kolektīvi ir iedejojuši jaunizveidotajā Ludzas novadā!
Videostāsts tapis 2021. gada jūnijā. Svētki ir tur, kur esam mēs!  

© 2021 Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs.