foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7
foto8
foto9

Tiksanas ar lemejvaru7Š.g. 15.septembrī notika  otrā plānošanas vizīte “Soļi mūsu novada nākotnei” projekta “Mūsu pēdas” ietvaros, ko organizēja biedrība “Latvijas Mazpulki” sadarbībā ar Ludzas novada Bērnu un jauniešu centru. Tika aicināti Ludzas novada jaunieši un Ludzas novada domes lēmumpieņēmēji, lai diskutētu par novada attīstību un tā aktualitātēm. Tikšanās notika neformālā gaisotnē un tajā notika tādu jautājumu kā: 

  • Peldvietas ierīkošana Ciblā;
  • Jauniešu mājas izveide Kārsavā;
  • Kvest istabu izveide Ludzā;
  • Ludzas novada Jauniešu darbavietu nodrošināšana un dzīvokļu pieejamība jaunajām ģimenēm 

aktualizēšana.
Tikšanās laikā tika pārrunāti vēl citi problēmjautājumi ar Ludzas novada lēmumpieņēmējiem par aktualitātēm novadā, kā arī tika meklēti risinājumi situācijas uzlabošanai.

Informāciju sagatavoja Solvita Binovska, Ludzas novada BJC

© 2021 Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs.